Karte
Karte emaljēta pilsētas, pilsētas daļas vai noteiktas vietas karte ar papildus precizējošiem apzīmējumiem. Droša pret apkārtējās vides iedarbību un vandālismu.

Atpakal